facebook

Reference

Reference / Stavby občanské vybavenosti / Detail reference

Rekonstrukce budovy Tyršova 53, Písek - 1. etapa

Typ stavby: Rekonstrukce

Informace o projektu

Lokalita: Tyršova 53, 397 01 Písek
Investor: Zdraví – fit, s.r.o., Kolbenova 805/32, 190 00 Praha 9
Termín výstavby: duben – srpen 2017
Stavitel: Milan Zábranský

Základní údaje o stavbě

Zrekonstruované přízemí dvoupatrového městského domu slouží jako lékárna s nutným zázemím, 1. a 2. poschodí jako lékařské ordinace, v podkroví je byt. V původní budově byly provedené stavební úpravy - vybourání některých dělících příček, otvorů pro osazení dveří, vybourání částí nosných zdí, vytvoření dělících příček, nových podlah, omítek, obkladů. V půdním prostoru vznikla nová nosná podlaha, upravený krov při zvýšení hřebene střechy v Tyršově ulici na úroveň hřebene na Fügnerově náměstí. Směrem do dvora byla provedená přístavba pro provozní místnosti lékárny, čekárny ordinací, vstupní halu bytu a šachtu osobního výtahu.