Služby

BETON Písek spol. s r.o.

logo Beton Písek


K Lipám 132
397 01 Písek
IČ: 25153722
DIČ: CZ25153722


Sortiment
 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206, popř. podle ČSN EN 206-1
 • cementové potěry (CP)
 • lité potěry dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační na bázi polystyrenu/ekostyrenu, liaporu a pěnobetonu
 • směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 (SC, dříve označované jako S, KSC, VB)
 • mezerovité betony dle ČSN 73 6124-2 (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • cemento-popílkové suspenze
 • samozhutnitelné betony (SCC)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127-1 (ŠCM)
 • transportní malty (MC) atd.
 • přírodní zásypový materiál

Dále nabízíme:

 • dopravu autodomíchávači (mixy)
 • čerpání betonových směsí do 52 m
 • dopravu vozidly Avia, Tatra, Multicar

Kvalita
Betonárna má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikačním orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Betonárna má také certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Na všechny výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.Zastoupení:

Jaroslav Herink
jednatel
Tel.: (+420) 382 208 296
Mobil: (+420) 728 359 231
E-mail: herink@koci.eu

Martin Košťál
účetní
Tel.: (+420) 382 208 213
Fax: (+420) 382 208 250
Mobil: (+420) 725 749 333
E-mail: kostal@koci.eu

Dispečer, míchač:
Tel.: (+420) 382 281 655
Mobil: (+420) 724 342 407, (+420) 725 810 960
E-mail: betonpisek@koci.eu


Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.

Pravidla ochrany osobních údajů - GDPR naší společnosti jsou zveřejněny na www.frischbeton.eu